Блог

All the latest posts

Այսօր, անկախ իր ծավալած գործունեությունից, ցանկացած բիզնես ունի իր սեփական, գրագետ կայքի կարիքը: Քան...

Name ru

Name ru

Կարևոր է հաշվի առնել նկարների չափերը սոցիալական էջերում տեղադրելուց առաջ...

Վեբ դիզայն անընդհատ աճում է եւ զարգանում. Մնում է տեղյակ, թե ինչ է տեղի ունենում, կարող է թվալ հոգնե...

Ծրագրավորողների Ձեր տոնը շնորհավոր։ Ուռաաաա․․․․ Ծրագրավորողները իրենց տոնը նշում են տարվա 256-րդ օր...

Специальное предложение малому бизнесу

Специальное предложение малому бизнесу

Հաշվի առնելով նորաստեղծ և փոքր բիզնեսի դժվարությունները և կայք ունենալու անհրաժեշտությունը, WebMagne...

Որտեղ է սկսել վեբ զարգացումը

Որտեղ է սկսել վեբ զարգացումը

Բարեւ բոլորին: Այս հոդվածում ես կասեմ ձեզ, թե ինչպես եւ ինչ պետք է սովորեցնել վեբ ծրագրավորող.Օգտվող...

Դուք ներդրել եք բավականաչափ գումարներ, կայքում տեղադրել եք լավ մշակված տեքստեր, գեղեցիկ նկարներ, կայ...

Նկարների չափերը 9 սոցիալական էջերում Կարևոր է հաշվի...