Լուսանկարահանում

Լուսանկարահանում

image
image
image
image
image
image
Կայքերի պատրաստում Կայքերի պատրաստում Կայքի տեխնիկական առաջադրանքի կազմում Կայքի տեխնիկական առաջադրանքի կազմում Կայքերի առաջխաղացում Կայքերի առաջխաղացում SMM` առաջխաղացում սոցիալական ցանցերում SMM` առաջխաղացում սոցիալական ցանցերում Կայքերի սպասարկում Կայքերի սպասարկում Գրաֆիկական դիզայն Գրաֆիկական դիզայն Դասընթացներ Դասընթացներ Լուսանկարահանում Լուսանկարահանում

Ծառայություններ

Լուսանկարահանում

Նկարների որակը էական ազդեցություն ունի ցանկացած դիզայներական աշխատանքի վրա։

Քանի որ կայքերում, գրաֆիկական դիզայնում կան որոշակի պահանջներ, մենք ստեղծեցինք Nice Photostudio-ն, որը ունի մի շարք ուղղվածություններ․

  • Ֆոտոնկարահանում կայքերի համար
  • Ֆոտոնկարահանում գրաֆիկական դիզայնի համար
  • Երեխաների նկարահանում
  • Անհատական նկարահանումներ
  • Պորտֆոլիո
  •  

 

Լուսանկարահանում
Լուսանկարահանում
Կայքերի պատրաստում
Կայքի տեխնիկական առաջադրանքի կազմում
Կայքերի առաջխաղացում
SMM` առաջխաղացում սոցիալական ցանցերում
Կայքերի սպասարկում
Գրաֆիկական դիզայն
Դասընթացներ
Լուսանկարահանում