WebMagnet: website development and promotion

Development of corporate, business web sites, Online shop making, Development of mobile applications

What we do?

  • Development of corporate, business web sites
  • Online shop making
  • Development of mobile applications
  • Web site maintenance
  • SEO- Search Engine Optinization
  • SMM- Social Media Marketing
  • Mailing
  • Content Marketing
  • Graphic and Web design
  • Courses: Web programming, web design, graphic design

Our advantage is to make sites with zero-coding. Site which is written in this way, is ideally appropriate with customer requirements, “It’s clean”, fast and more secure at work. Domain acquisition, hosting settings, content creation, social pages and other maintenance work can be carried out by our professional staff.

Although our working style is contrary to marketing laws, but we work this way:

“Affordable, fast and with quality”

The goal of each project should be to increase the company's revenue by creating a new website or upgrading it to the old.

Make your business digital, you have quietly lost customers.

We are ready to create your ideally imagined web site. Our professional staff will help you and will give the right direction to achieve a good result.

 

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ

Իհարկե: Պատմեք մեզ Ձեր ոլորտի, հաճախորդների և մրցակիցների մասին, նշեք ինչպիսին կցանկանաք տեսնել կայքը, և մենք կառաջարկենք մի քանի տարբերակներ, որոնցից կարող եք ընտրել լավագույնը: Միացյալ ուժերով Դուք կստանաք առավելգույն լավ արդյունք: Պարզապես զանգահարեք մեզ, կամ գրեք նամակ:
Միանշանակ մենք կլսենք Ձեզ, և Ձեր կայքը կգրվի ինչպես Դուք եք պատկերացնում: Չէ որ, Ձեր բիզնեսի պահանջները ամենալավը Դուք գիտեք: Մենք մանրակրկիտ կուսումնասիրենք Ձեր բոլոր ցանկությունները, կօգնենք կողմնորոշվել, կմիջամտենք տեխնիկական հարցերում, լավագույն արդյունքին հասնելու համար կծախսենք այնքան ժամանակ, ինչքան անհրաժեշտ է:
Իհարկե, որոշակի փուլերից հետո կարող են նոր մտքեր և ցանկություններ ի հայտ գալ: Մենք սիրով քննարկենք Ձեզ հետ ցանկացած հարցեր, և կգտնենք լավագույն լուծումները: Միայն ակտիվ համագործակցության դեպքում կհասնենք մեր ցանկացած արդյունքներին:
Կայքի նպատակը վաճառք իրականացնելն է: Դիզայնը պետք է լուծի այդ խնդիրը: Եթե Ձեր կայքը կարող է աշխատել, ունենալով պարզ դիզայն, ինչո՞ւ բարդացնել և ծանրացնել այն: Երբեմն մասնագետ գրաֆիկական դիզայները կարող է տրամադրել շատ գեղեցիկ կայքի դիզայն, սակայն օնլայն հարթակում այն կարող է բերել մի շարք խնդիրների: Ղեկավարման համակարգերը մի քանիսն են: Թե որն է պետք Ձեր կայքին, որոշվում է կայքի տեխնիկական խնդրից ելնելով: Եթե Դուք չունեք համապատասխան գիտելիքներ, վստահեք մասնագետներին: Կարևոր է որ արդյունքում կայքը լինի հարմար, արագ և ծառայի իր նպատակին:
Կան շատ ընկերություններ, որոնք կայքեր են գրում ելնելով մի շարք շաբլոններից: Այս մոտեցումը մեզանից շատ հեռու է: Մեր մասնագետները ամեն կայքի համար նախագծում են անհատական դիզայն, ելնելով կայքի պահանջներից, և առաջարկում են այն կոդավորման լուծումները, որոնք ճիշտ է տվյալ կայքի համար: Եկեք քննարկենք Ձեր բոլոր մտքերն ու ցանկությունները, և միասին հասկանանք ինչ է Ձեզ պետք և ինչ տեսք պետք է այն ունենա: Կապ հաստատեք մեզ հետ, և Դուք որոշակի ժամանակ հետո կտեսնեք Ձեր մտքերը համացանցում:
Իհարկե, կայքը կարող է անիմաստ դառնալ, եթե այն անտեսվի Ձեր կողմից: Չի կարող որևէ գործիք ծառայել Ձեզ պարզապես որովհետև Դուք այն ունեք: Եթե զբաղվեք կայքի առաջխաղացմամբ, ունենաք գովազդային ծրագիր, շատ շուտով կհասնեք ցանկալի արդյունքի: Իսկ եթե ցանկանաք, մեր մասնագետները կարող են օգնել Ձեզ: Պարզապես զանգահարեք մեզ ☺
Ձեր կայքին և Ձեր նպատակին ծանոթանալուց հետո կներկայացնենք մեր առաջարկը: Պարզապես կապ հաստատեք մեզ հետ, և մեր մասնագետները կիրականացնենք անվճար խորհրդատվություն:

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԸ ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Համեցեք՝

Երևան, Վանցյան 61Ա

Զանգահարեք՝

+374 41 100 209.

Աշխատում ենք

Երկ․ - ուրբ․

Էլ․հասցե

marketing@webmagnet.org